Level 13 Level 15
Level 14

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
shut up
susmak,susturmak,sesini kesmek
go off
patlamak,ateş almak,alarmın çalması,kesilmek,durmak,yiyeceğin bozulması
head for
yönelmek,gitmek
keep on
devam etmek
look to
yardımını istemek,güvenmek
pile up
yığılmak,birikmek,artmak
run into
karşılaşmak,kazayla çarpmak
show up
gelmek,çıkagelmek,görünmek
look into
araştırmak,soruşturmak
put across
iletmek,anlatmak