Level 14 Level 16
Level 15

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
run across
rastlamak,karşılaşmak,bulmak
go through
acı,sıkıntı çekmek,gözden geçirmek,kontrol etmek
pick up
kaldırmak,bir yerden almak,toplamak,öğrenmek
hear about
duymak,haberini almak
keep off
uzak durmak,dokunmamak,yaklaştırmamak,kaçınmak
look up
bir kitaptan bir bilgiyi aramak,uğramak
settle down
yuva kurmak,yerleşmek,sakinleşmek,durulmak,uslanmak
look round,around
etrafına bakmak,gezmek
put across
iletmek,anlatmak
show off
hava atmak,gösteriş yapmak