Level 15 Level 17
Level 16

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
set out
yola çıkmak,bir amacı uğruna çalışmaya başlamak
go up
yükselmek,artmak,yukarı çıkmak,tırmanmak,gitmek
hear from
birisinden haber ya da mektup almak
keep out
dışarda tutmak,yaklaşmamak
look after
göz kulak olmak,bakmak,ilgilenmek
pay back
geri ödemek,öç almak
run away
kaçmak,firar etmek,bir durumla yüzleşmekten kaçınmak
set off
yola çıkmak,seyahata çıkmak,çalıştırmak,patlatmak,ateşlemek
look through
incelemek,gözden geçirmek
put down
kaydetmek,yazmak,yere bırakmak,fiyatı indirmek