Level 16 Level 18
Level 17

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
set up
bir iş ya da organizasyon kurmak,ayarlamak,düzenlemek,kullanıma hazırlamak,kurmak
go on with
devam etmek,sürmek,çalışmaya başlamak,zamanın geçmesi
put aside
biriktirmek,kenara koymak,askıya almak,görmezden gelmek,kenara koymak
hear of
bilmek,haberi olmak
lay off
işten çıkarmak,kovmak
look back on
hatırlamak,anımsamak
make out
anlamak,üstesinden gelmek,başarmak
run after
peşinden koşmak,kovalamak
send out
yaymak,göndermek,dağıtmak
pay for
bedelini ödemek,cezasını çekmek