Level 17 Level 19
Level 18

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
go over
gözden geçirmek,dikkatle incelemek,belli bir etkiyi uyandırmak
hold off
ertelemek,uzakta tutmak,yaklaştırmamak
leave behind
geride bırakmak,unutmak,arkada bırakmak
make up
uydurmak,makyaj yapmak,oluşturmak
pay off
borcunu ödeyip bitirmek,masrafını çıkarmak,karşılığını vermek
run down
arabayla yaralamak ya da öldürmek,bitmek,gücü tükenmek
sell out
hepsini satmak,elden çıkarmak
put off
ertelemek,vazgeçirmek,oyalamak
look down on
küçümsemek,hor görmek
send for
çağırmak,getirtmek,istetmek