Level 18 Level 20
Level 19

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pull over
arabayı yolun kenarına çekmek
rule out
imkan vermemek
give away
bağışlamak,hediye etmek,açığa kavuşturmak,ele vermek
hand over
vermek,teslim etmek,devretmek
let down
hayal kırıklığını uğratmak
make up for
telafi etmek
pass away
ölmek
rip off
kazıklamak,çalmak
hold on
tutmak,tutunmak,kısa bir süre beklemek
look up to
saygı duymak