Level 1 Level 3
Level 2

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
fill out
form doldurmak,kilo almak
get in
bir yere varmak,bir yere girmek,seçilmek
break away
kaçmak,ayrılmak
come before
önce gelmek,daha önemli olmak,gündemine gelmek
do away with
kurtulmak,ortadan kaldırmak
fall off
azalmak,düşmek
get by
idare etmek,geçinmek
carry on with
devam etmek
blow out
söndürmek,üfleyip söndürmek,patlamak
come upon
tesadüfen bulmak