Level 20 Level 22
Level 21

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
take apart
sökmek,parçalara ayırmak
stand by
bırakmamak,terk etmemek,destek olmak,hiçbir şey yapmadan durmak
try out
deneme yapmak
wrap up
paketlemek
turn in
ihbar etmek,uyumak,teslim etmek
work out
bir problemi çözmek,hesaplamak,anlamak,egzersiz yapmak,başarıyla sonuçlanmak
use up
tüketmek
take down
yazmak,not almak,büyük bir yapıyı sökmek ve parçalara ayırmak
zip up
fermuarını çekmek
talk into
ikna etmek