Level 21 Level 23
Level 22

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
talk out of
vazgeçirmek
warm up
ısıtmak,ısınmak,hazırlanmak
turn down
reddetmek,kısmak,azaltmak
stand out
göze çarpmak,fark edilmek,dikkati çekmek
take in
idrak etmek,anlamak,aldatmak,daraltmak
wake up
yataktan kalkmak,uyanmak,uyanmak,canlanmak,gerçeklerin farkına varmak,hakikati görmek
stay out of
bir şeyden uzak durmak,bulaşmamak,evde bulunmamak,dışarıda kalmak
turn away
geri dönmek,başka tarafa dönmek/döndürmek,geri çevirmek,savmak
get on,along with smb
biriyle iyi geçinmek
get even with
intikam almak