Level 22 Level 24
Level 23

New level


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
take over
devralmak,üstlenmek,yönetimini almak
wash away
temizlemek,su ile sürüklemek,ortadan kaldırmak
turn back
geri dönmek/çevirmek
stay up
uyumamak
turn into
dönüşmek,değişmek,haline gelmek
watch out for
dikkat etmek
tear off
yırtmak,koparmak,hızlıca üstündekileri çıkarmak,aceleyle çıkmak
grow out of
kabına sığmamak,çok büyümek
go in for
sınava girmek