Level 23 Level 25
Level 24

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
throw up
kusmak
wear out
yormak,yorulmak,eskimek,eskitmek,aşındırmak
turn on
açmak,çalıştırmak
wind up
bitirmek,sonuçlandırmak,kurmak,kızdırmak
take away
bir sayıyı başka bir sayıdan çıkarmak,gölge düşürmek,çıkartmak,almak
switch on
elektrikli aleti açmak,çalıştırmak
turn off
kapatmak,söndürmek
tell apart
birbirinden ayırmak
wear off
aşındırmak,aşınmak,yıpranmak,etkisi yavaş yavaş azalmak
take on
işe almak,işi kabul etmek,sorumluluğu üstüne almak