Level 25 Level 27
Level 26

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bring off
zorluklara rağmen başarmak
run down
düşmek(üretim),çarpıp devirmek,gözden geçirmek
take up
başlamak,zaman almak,yer kaplamak
hand out
dağıtmak
live off
birinin geliriyle geçinmek
get down
depresyona uğratmak
ward off
bir kişiyi ya da şeyi uzaklaştırmak
turn out
sonuçlanmak,haline gelmek,meydana getirmek,ortaya çıkmak,üretmek,katılmak,gelmek
carry off
bir şeyi alıp götürmek,çalmak,başarmak
let on
sırrı ifşa etmek