Level 26 Level 28
Level 27

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cross off
adını listeden çıkarmak
trade in
fiyat farkını verip yenisiyle değiştirmek
give in
teslim olmak
pull up
arabanın yolda durması
clear off
def ol
take back
geri almak,geri götürmek,eskiyi hatırlamak
get in,into
arabaya binmek(özel araç)
put on
giyinmek,kilo almak
run off
kopya çoğaltmak,kaçmak
shrug off
omuz silkmek,umursamamak