Level 2 Level 4
Level 3

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
do without
bir şey olmadan da idare etmek
get behind with
gerisinde kalmak,yetişememek,desteklemek
break out
başlamak,kaçmak
care for
bakımını üstlenmek,sevmek,istemek
fall back upon,on
başvurmak
get through
başarmak,üstesinden gelmek,bitirmek,telefonla bağlanmak
come up with
ortaya atmak,ileri sürmek
fill in
doldurmak,bilgi vermek,birinin yerini geçici olarak doldurmak
come about
meydana gelmek
give in
teslim olmak,boyun eğmek,razı olmak,teslim etmek