Level 3 Level 5
Level 4

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
get away with
yanına kalmak,paçayı kurtarmak
call out
bağırmak,seslenmek,devreye sokmak,göreve çağırmak
figure out
anlamak,çözmek
come to
ayılmak
drop off
azalmak,uykuya dalmak
cut down on
azaltmak
get to
varmak,başlamak
break through
yarıp geçmek,ortaya çıkmak,belirmek
come across
tesadüfen bulmak ya da karşılaşmak
give off
koku duman vs çıkarmak,yaymak