Level 4 Level 6
Level 5

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
go for
sevmek,seçmek,saldırmak,rekabet etmek
come out
yayımlamak,basılmak,ortaya çıkmak,lekenin çıkması
break in
bir yere zorla girmek,sözünü kesmek,lafa karışmak
clear up
açıklığa kavuşturmak,havanın açılması ya da aydınlanması
drop out
ayrılmak,çıkmak,bırakmak
fall apart
parçalara ayrılmak,duygusal açıdan kontrolü kaybetmek
cross out
listeden silmek,üstünü çizmek
get at
eleştirmek,ulaşmak
call in
ziyaret etmek,birisini çağırmak ya da yardım istemek
get up
kalkmak,uyanmak