Level 5 Level 7
Level 6

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
come off
düşmek,çıkmak,kopmak,meydana gelmek
get on
ilerleme kaydetmek,geçinmek,binmek
call for
gerektirmek,rica etmek,istemek
break off
koparmak,bitirmek,sonlandırmak
get over
başa çıkmak,üstesinden gelmek
drop in
uğramak
cover up
örtbas etmek,gizlemek
fall upon,on
saldırmak
go against
karşı gelmek,aleyhinde olmak
check in
kayıt yaptırmak,giriş yapmak