Level 6 Level 8
Level 7

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
count on
güvenmek,bel bağlamak
break up
sona ermek,ilişkiyi sonlandırmak,ayrılmak,parçalamak
get along
iyi geçinmek,anlaşmak,idare etmek,başa çıkmak
check out
bir yerden ayrılmak,incelemek
dress up
giyinip kuşanmak
fall to
kalmak,payına düşmek
come into
mirasa konmak
bring up
yetiştirmek,bahsetmek,kusmak
get out
çıkmak,dışarı çıkmak,gezmek,ortaya çıkmak
call on,upon
ziyaret etmek,resmi olarak birisinden bir şeyi yapmasını istemek