Level 7 Level 9
Level 8

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
call by
uğramak
get across
anlatmak,aktarmak,açıklamak
bring out
üretmek,yayınlamak,basmak,ortaya çıkarmak
come at
saldırmak
draw back
geri çekilmek
fall through
başarısız olmak
come down to
bağlı olmak,dayanmak
get off
bir taşıttan inmek,cezadan kurtarmak,uykuya dalmak,çıkartmak
break into
zorla içeri girmek,araya girmek,sözünü kesmek
catch on
anlamak,popüler olmak