Level 8 Level 10
Level 9

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
come round,around
ziyaret etmek,olmak,ayılmak
find out
öğrenmek,anlamak,çözmek
break down
bozulmak,ağlamak,kendini kaybetmek,sağlığın bozulması
call off
iptal etmek
draw up
yazmak,hazırlamak
fall out
bozuşmak,küsmek
come down with
hasta olmak
get down to
ciddi bir şekilde çalışmaya başlamak
bring about
sebep olmak,yol açmak
catch up with
yetişmek,aynı seviyeye gelmek