Level 125 Level 127
Level 126

Ruch


42 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to accelerate
przyspieszać; przyspieszyć
acceleration
przyspieszenie
at full speed
przy pełnej prędkości
to bend down
schylać się
to bend over
nachylać się; pochylać się (proste nogi) (s: lean over)
to brake
zahamować
to decelerate
zmniejszać prędkość (s: slow down)
destination
cel
dilatory
opieszały, powolny (s: tardy, sluggish)
dizzy speed
zawrotna prędkość (s: staggering speed)
dynamic
dynamika
dynamics
dynamiczny
fast
szybki
to fly
lecieć
to gather speed
nabierać prędkości
to go
iść
hurry
pośpiech
to keep walking
idź dalej
to lean out
wychylać się; wychylić się
to lean over
przechylać się; przechylić się (s: bend over)
like a streak of lightning
błyskawicznie
to lose speed
tracić prędkość (s: decelerate)
low speed
niska prędkość
manoeuvre
manewr
march
maszerować
motion
ruch
motionless
nieruchomy; w bezruchu
move
ruch (s: motion, movement)
to move along
przesuwać się; przesunąć się
to overtake
wyprzedzać
quick
szybki
quickly
szybko
ride
jazda, przejażdżka
to run
biec
to shift
przesuwać; przesunąć (s: move along)
slow
powoli
to slow down
zwolnić (prędkość) (s: decelerate)
step
krok
to streak
mknąć, gnać (s: hurtle)
to surround
otoczyć
to turn
skręcić
to walk
spacerować