Level 41 Level 43
Level 42

Nauka - pojęcia ogólne


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to advance a thesis
wysuwać tezę
to advance arguments for...
przytaczać argumenty za...
applied sciences
nauki stosowane
argument
argument
to come to a conclusion
dojść do wniosku
conclusion
wniosek
discoverer
odkrywca
discovery
odkrycie
to do an experiment
przeprowadzić eksperyment
experimental
eksperymentalny; próbny
experimental results
wyniki eksperymentu
hypothesis
hipoteza
in theory
w teorii
instruments
przyrządy; urządzenia
invention
wynalazek
inventor
wynalazca
lab
laboratorium
laboratory
laboratorium
microscope
mikroskop
to prove
dowodzić; udowadniać (s: substantiate)
publication
publikacja
research
badanie; badania
researcher
badacz
science
nauka
scientific
naukowy
scientist
naukowiec
social sciences
nauki społeczne
to substantiate
uzasadniać; uzasadnić (s: prove)
theorist
teoretyk
theory
teoria
thesis
teza
unknown
nieznany