Level 46 Level 48
Level 47

Optyka


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aberration
aberracja
Airy disc
plamka Airy'ego
angle of incidence
kąt padania
astigmatism
astygmatyzm
coma
koma
convergence
zbieżność
dioptre
dioptria
dispersion of lights
rozproszenie światła
distortion
dystorsja
focal length
ogniskowa
focus
ognisko (fizyka)
infrared
podczerwień
laser
laser
lens
soczewka
light
światło
magnification
powiększenie
mirror
lustro
molar refraction
refrakcja molowa
optical power
zdolność skupiająca
optics
optyka
optometry
optometria
phoropter
foropter
prism
pryzmat
ray
promień świetlny (syn: beam)
real image
obraz rzeczywisty
reflection
odbicie (światła)
reflectivity
współczynnik odbicia
refraction
refrakcja
refractive error
ametropia
Snell's law
prawo Snelliusa
telescope
teleskop
ultraviolet
ultrafiolet
virtual image
obraz pozorny