Level 48 Level 50
Level 49

Geometria


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
acute-angled triangle
trójkąt ostrokątny
angle
kąt
circle
okrąg
cone
stożek
coordinate system
układ współrzędnych
cross product
iloczyn wektorowy
cube
sześcian
cuboid
prostopadłościan
diagonal
przekątna
differential geometry
geometria różniczkowa
edge
krawędź
geometry
geometria
internal angle
kąt wewnętrzny (s: inner angle)
kite
deltoid
oval
owal
parallelism
równoległość
parallelogram
równoległobok
perimeter
obwód
projective geometry
geometria rzutowa
Pythagorean theorem
twierdzenie Pitagorasa
quadrilateral
czworokąt (s: quadrangle)
rectangle
prostokąt
right-angled triangle
trójkąt prostokątny
side
bok
spherical geometry
geometria sferyczna
square
kwadrat
surface area
pole powierzchni
symmetry
symetria
vertex
wierzchołek (mat)
volume
objętość