Level 51 Level 53
Level 52

Jednostki miar i wag


44 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
acre
akr - anglosaska jednostka miary powierzchni wynosząca 4046,86 m2
ampere
amper - podstawowa jednostka natężenia prądu elektrycznego
are
ar - 100 metrów kwadratowych
bar
bar - jednostka ciśnienia
barrel
baryłka - jednostka objętości cieczy ~159 l
candela
kandela - jednostka światłości
centimetre
centymetr
coulomb
kulomb - jednostka ładunku elektrycznego
cubic metre
metr sześcienny
degree Celsius
stopień Celsjusza
foot
stopa
gallon
galon - ok. 4,546 litra
hectare
hektar = 100 arów
hertz
herc - jednostka główna częstotliwości
hour
godzina
inch
cal
joule
dżul - podstawowa jednostka pracy i energii
kelvin
kelwin - jednostka temperatury w SI
kilogram
kilogram
litre
litr
lumen
lumen - jednostka strumienia świetlnego
metre
metr
metric system
system metryczny
mile
mila. m lądowa = 1,609 km
minute
minuta
minute of arc
minuta kątowa - jednostka miary kąta płaskiego równa 1/60 stopnia
mole
mol - jednostka ilości materii
morgen
morga - miara powierzchni gruntu, obecnie nielegalna
nautical mile
mila morska = 1852m
newton
niuton - jednostka siły
ohm
ohm - jednostka oporności elektrycznej
ounce
uncja - anglosaska jednostka masy [31,1035g] bądź objętości
pascal
paskal - jednostka ciśnienia
quintal
kwintal - jednostka masy używana w rolnictwie, równa 100 kilogramom
radian
radian - jednostka miary łukowej kąta
second
sekunda
span
piędź - dawna jednostka długości równa około ośmiu calom
square metre
metr kwadratowy
steradian
steradian - jednostka miary kąta bryłowego
tonne
tona
unit
jednostka
volt
wolt - jednostka napięcia elektrycznego, potencjału elektrycznego, a także siły elektromotorycznej
watt
wat - jednostka mocy
yard
jard - anglosaska jednostka długości, równa trzem stopom, czyli 0,9144 m