Level 54 Level 56
Level 55

Filozofia


38 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aesthetics
estetyka
analysis
analiza
argument
argument
being
byt
body and mind
ciało i dusza
causality
przyczynowość
cause and effect
przyczyna i skutek
to define
definiować
definition
definicja
empirical
empiryczny
ethics
etyka
evil
zło
experience
doświadczenie
free will
wolna wola
gnosis
gnoza
good
dobro
hermeneutics
hermeneutyka
idea
myśl; idea
matter
materia
metaphysics
metafizyka
moral values
wartości moralne
noumenon
rzecz sama w sobie
ontology
ontologia
philosopher
filozof
philosophical
filozoficzny
philosophize
filozofować
philosophy
filozofia
pragmatism
pragmatyzm
rational
racjonalny
rationalism
racjonalizm
sceptic
sceptyk
theory
teoria
to think
myśleć
thinking
myślenie
time and space
czas i przestrzeń
true
prawdziwy
truth
prawda
to understand
rozumieć