Level 59 Level 61
Level 60

Polityka


97 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
agreement
porozumienie
kingdom
królestwo
to appoint
mianować
legislative
ustawodawczy
bill
ustawa
lower house
izba niższa
budget
budżet
member
członek
coalition
koalicja
military coup
wojskowy zamach stanu
to come into power
dojść do władzy
minister
minister
committee
komitet
ministry
ministerstwo
communist
komunista; komunistyczny
monarchy
monarchia
constitution
konstytucja
nationalist
nacjonalista
consulate
konsulat
opposition
opozycja
coup
zamach stanu
parliament
parlament
crown
korona
parliamentary
parlamentarny
debate
debata
peace plan
plan pokojowy
to debate
debatować
peaceful protest
pokojowy protest
decree
dekret
policy
polityka
demagogy
demagogia
political
polityczny
democracy
demokracja
political beliefs
poglądy polityczne (syn: political views)
democrat
demokrata
political party
partia polityczna
democratic
demokratyczny
political system
system polityczny
dictator
dyktator
politically aware
świadomy politycznie
dictatorship
dyktatura
politician
polityk
diplomacy
dyplomacja
politics
polityka
diplomatic
dyplomatyczny
president
prezydent
diplomatic corps
korpus dyplomatyczny
presidential
prezydencki
diplomatic relations
stosunki dyplomatyczne
prime minister
premier
dismissal
dymisja
prince
książę
dissent from the party line
odejście od linii
princess
księżniczka
queen
królowa
embassy
ambasada
reform
reforma
executive
wykonawczy
reformer
reformator
executive branch
władza wykonawcza
reign
panowanie
to exercise authority
sprawować władzę
to reject a bill
odrzucić ustawę
fascism
faszyzm
republic
republika
federation
federacja
royal
królewski
finance policy
polityka finansowa
satellite state
państwo satelickie
fiscal policy
polityka skarbowa
security
bezpieczeństwo; ochrona
foreign policy
polityka zagraniczna
senate
senat
government
rząd
senator
senator
governor
gubernator
social democracy
socjaldemokracja
head of state
głowa państwa
state
państwo; państwowy
headed by
pod przewodnictwem
statesman
mąż stanu
to hold office
sprawować urząd
support
poparcie
home waters
wody terytorialne
supporter
zwolennik
house of parliament
izba parlamentu
takeover
przejęcie władzy
ideology
ideologia
treaty
traktat (syn: treatise)
immunity
immunitet
unrest
niepokój; wzburzenie; zamieszki
in the international field
na polu międzynarodowym
upheaval
przewrót
to introduce a bill
wprowadzić ustawę
veto
weto
king
król