Level 60 Level 62
Level 61

Wybory


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a secret ballot
tajne głosowanie
to abstain from voting
wstrzymywać się od głosowania
abstention
wstrzymanie się od głosu
ballot
karta do głosowania
ballot box
urna wyborcza
to battle for votes
walczyć o głosy
block vote
głosowanie pośrednie
borough
okręg wyborczy
by-election
wybory uzupełniające
candidate
kandydat
to cast a ballot
wrzucić kartę do głosowania
Central Election Committee
Centralna Komisja Wyborcza
election campaign
kampania wyborcza
election fraud
oszustwo wyborcze
electoral system
ordynacja wyborcza
forthcoming elections
nadchodzące wybory
free election
wolne wybory
full results
pełne rezultaty
general election
wybory powszechne
to hold an election
przeprowadzać wybory
international observers
obserwatorzy międzynarodowi
one of the candidates
jeden z kandydatów
polling day
dzień wyborów
polling station
lokal wyborczy
polling-booth
kabina wyborcza (syn: voting booth)
presidential election
wybory prezydenckie
to promise change
obiecywać zmianę/zmiany
to receive forty-two percent of the vote
otrzymać 42% głosów
second round of election
druga tura wyborów
victory
zwycięstwo
vote
głos
to vote
głosować
voter
wyborca
voter list
lista uprawnionych do głosowania
voting has been peaceful
głosowanie przebiegło spokojnie