Level 63 Level 65
Level 64

Historia


47 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abdication
abdykacja
absolutism
absolutyzm
ancient
starożytny
antiquity
antyk
barbarian
barbarzyńca
Byzantium
Bizancjum
chronicle
kronika
chronology
chronologia
cold war
zimna wojna
colonial
kolonialny
to colonize
kolonizować
colony
kolonia
Congress of Vienna
Kongres Wiedeński
conqueror
zdobywca
conquest
podbój (s: conquer)
contemporary history
historia współczesna
Counter-Reformation
kontrreformacja
Duchy of Warsaw
Księstwo Warszawskie
dynasty
dynastia
empire
imperium
expansion
ekspansja
feudalism
feudalizm
First World War
pierwsza wojna światowa
heritage
dziedzictwo; spuścizna
historic
historyczny
history of Poland
historia Polski
imperialism
imperializm
knight
rycerz
legend
legenda
Marshall Plan
Plan Marshalla
medieval
średniowieczny
Middle Ages
średniowiecze
partition
rozbiór
piracy
piractwo
pirate
pirat
prince
książę
princess
księżniczka
reformation
reformacja
royal
królewski
Second World War
druga wojna światowa
slave
niewolnik
slavery
niewolnictwo
Soviet Union
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
Treaty of Versailles
Traktat Wersalski
tribal
plemienny
tribe
plemię
uprising
powstanie