Level 85 Level 87
Level 86

Gospodarka


38 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
balance of payments
bilans płatniczy
budget
budżet
consumer
konsument
consumption
konsumpcja
creeping inflation
inflacja pełzająca
debt-servicing costs
koszty obsługi długu
economic crisis
kryzys gospodarczy
economic growth
wzrost gospodarczy
economist
ekonomista
economy
gospodarka
factors of production
czynniki produkcji
flat tax
podatek liniowy
free-market economy
gospodarka wolnorynkowa
galloping inflation
galopująca inflacja
goods and services
towary i usługi
inflation
inflacja
inflation rate
stopa inflacji
liberalization
liberalizacja
manufacturing
produkcja
market economy
gospodarka rynkowa
means of production
środki produkcji
minimum wage
płaca minimalna
national economy
gospodarka narodowa
planned economy
gospodarka planowa
private property
własność prywatna
private sector
sektor prywatny
privatization
prywatyzacja
production costs
koszty produkcji
public debt
dług publiczny
public sector
sektor publiczny
recession
recesja
social security
opieka społeczna (s: social werfare)
standard of living
koszty życia
tax
podatek
tax evasion
oszustwo podatkowe (syn: tax fraud)
taxation
opodatkowanie
unemployment
bezrobocie
unemployment rate
stopa bezrobocia