Level 87 Level 89
Level 88

Firma


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
accountancy
księgowość (syn: accounting)
accountant
księgowy
acquisition
przejęcie, nabycie, nabytek
chairman of the board
przewodniczący zarządu
close down a business
zamknąć firmę
company
spółka; firma; przedsiębiorstwo
director
dyrektor; dyrektorka
dividend
dywidenda
executive director
dyrektor wykonawczy
general meeting
walne zgromadzenie
initial capital
kapitał założycielski
invoice
faktura
joint stock company
spółka akcyjna
ledger
księga przychodów i rozchodów
limited company
spółka kapitałowa
limited liability company
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
marketing department
dział marketingu
merger
fuzja, połączenie firm (syn: fusion)
owner
właściciel
planning department
dział planowania
proprietor
właściciel (syn: owner)
sales department
dział sprzedaży
sales manager
dyrektor handlowy
share capital
kapitał akcyjny
shareholder
udziałowiec; akcjonariusz
stock capital
kapitał zakładowy
the board of directors
zarząd
to up a business
założyć firmę