Level 95 Level 97
Level 96

Służby specjalne


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
accused of spying
oskarżony o szpiegostwo
agent
agent
to betray
zdradzać
betrayal
zdrada
betrayer
zdrajca (syn: traitor)
codename
kryptonim
to collect secret data
zbierać tajne dane
double agent
podwójny agent
espionage
szpiegostwo (syn: spying)
espionage ring
siatka szpiegowska
to ferret
wyszperać
influence
wpływ, oddziaływanie
intelligence agency
wywiad (cia/mi6/abw)
intrigue
intryga
military intelligence
wywiad wojskowy
national security
bezpieczeństwo narodowe
network of spies
siatka szpiegowska
operation
operacja
operative
agent (syn: agent)
pass information
przekazywać informacje
plot
spisek
secret
tajemnica
secretly-taped
potajemnie nagrany
sleeper agent
śpioch; uśpiony agent
spy
szpieg
to spy
szpiegować
spy ring
siatka szpiegowska
spy scandal
skandal szpiegowski
spy suspect
podejrzany o szpiegostwo
spy swap
wymiana szpiegów
top-secret
ściśle tajny; ściśle tajne
traitor
zdrajca
traitorous
zdradziecki (syn: insidious)
to uncover
demaskować; zdemaskować (debunk, expose)
undercover agent
tajny agent (syn: secret agent)