Level 3 Level 5
Level 4

16-30 Fácil


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Baixorelevo
Escultura non exenta cuio relevo sobresae do muro ó que está adosado menos da metade do bulto respecto ao plano do fondo
Baldoquino
Dosel sobre columnas que normalmente cubre un altar e que pode estar feito de diversos materiais
Baptisterio
Edificio exento, xeralmente de planta central, destinada á celebración dos bautismos
Basa
Un dos tres elementos básicos da columna xunto co fuste e o capitel. Ocupa o lugar inferior da columna e consta de toro ou toros (moldura convexa) e de escocia (moldura cóncava)
Bóveda de aresta
Aquela bóveda formada pola intersección en ángulo recto de dúas bóvedas de cañón, resultando do seu encontro catro arestas regulares que forman unha cruz tipo a de San Andrés
Bóveda de canón
Aquela bóveda xenerada polo desplazamento dun arco de medio punto ao longo dun eixe lonxitudinal. Tamén chamada de medio canón
Bóveda de crucería
Formada polo cruce ou intersección de dúas bóvedas apuntadas. A diferencia da bóveda de aresta, a bóveda de crucería está reforzada por dous ou máis nervios diagonais que se cruzan na clave. Diferénci
Canon
Regra baseada nunha observación racional da natureza e que segue un sistema abstracto de relacións e números que permite establecer as proporcións e formas ideais. Moi presente na arte grega, romana e
Capitel composto
Remate da columna ou pilar pertencente á orde composta. Chámase composta porque consta do elemento típico do capitel corintio (follas de acanto) e do xónico (volutas). Foi creado polos romanos
Capitel corintio
Remate da columna ou pilar pertencente á orde corintia. É a máis tardía da Grecia clásica e o máis empregado na arquitectura helenística, romana e renacentista. A súa intervención atribúese a un orfeb
Capitel dórico
Remate dunha columna ou pilar pertencente á orde dórica. É o máis antigo da Grecia clásica e dalle á columna aspecto severo e simple. Consta de collarino (anel de transición entre o fuste e o equipo), equino (peza central a xeito de taboiña cos bordos curvilíneos entre o collariño e o ábaco) e ábaco (peza de sección rectangular sobre o que se apoia o entaboamento). Representa a un home
Capitel xónico
Remate dunha columna o pilar pertencente á orde xónica. Orixinario de Asia Menor. Consta na súa parte inferior de ovas (elemento decorativo de formas ovales truncadas e separadas por frechas) e dun balteus ou coxinete que ten nos seus extremos o elemento máis característico: as volutas (rollos espirais no centro do cal está o óculo). Representa a unha muller
Ciborio
Construcción elevada a xeito de torre sbre o cruceiro dunha igrexia que pode servir e base a unha cúpula. Habitualmente ten forma cadrada ou poligonal
Claroscuro
Uso de contrastes acusados entre volúmenes iluminados e ensombrecidos para destacar algúns elementos e darlles aos obxectos ou figuras relevo e modelado. Se é moi esaxerado denomínase tenebrismo
Clave dun arco
Dovela central dun arco, situado na parte superior