Level 2
Level 1

1 - 20


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
soñar con
dromen van
el periodista
de journalist
la escalera
de trap
mantenerse
in vorm blijven
el comerciante
de handelaar, de winkelier
llevarse bien
goed kunnen opschieten
la sala de estar
de woonkamer
sin embargo
echter, toch
el oído
het oor, het gehoor
limpiar
schoonmaken
la aspiradora
de stofzuiger
lavar los platos
de afwas doen
la plancha
het strijkijzer
planchar
strijken
quemar
(laten) verbranden
el asunto
het onderwerp, de kwestie
arreglar un aparato
een apparaat repareren
negar
ontkennen
igual de económico
net zo voordelig
firmar
ondertekenen