1
Ready to learn
Lekcia 1 - 1. časť
2
Ready to learn
Lekcia 1 - 2. časť
3
Ready to learn
Lekcia 2 - 1 časť
4
Ready to learn
Lekcia 2 - 2. časť
5
Ready to learn
Lekcia 3 - 1. časť
6
Ready to learn
Lekcia 3 - 2. časť
7
Ready to learn
Lekcia 4 - 1. časť
8
Ready to learn
Lekcia 4 - 2. časť
9
Ready to learn
Lekcia 4 - Frázy
10
Ready to learn
Lekcia 5 - 1. časť
11
Ready to learn
Lekcia 5 - 2. časť
12
Ready to learn
Lekcia 5 - Parlare
13
Ready to learn
Lekcia 6 - 1. časť
14
Ready to learn
Lekcia 6 - 2. časť
15
Ready to learn
Lekcia 6 - Prendere
16
Ready to learn
Lekcia 7 - 1. časť
17
Ready to learn
Lekcia 7 - 2. časť
18
Ready to learn
Lekcia 8 - 1. časť
19
Ready to learn
Lekcia 8 - 2. časť
20
Ready to learn
Lekcia 9 - 1. časť
21
Ready to learn
Lekcia 9. - 2. časť
22
Ready to learn
Lekcia 10 - 1. časť
23
Ready to learn
Lekcia 10 - 2. časť
24
Ready to learn
Lekcia 11 - 1. časť
25
Ready to learn
Lekcia 11 - 2. časť
26
Ready to learn
Lekcia 12 - 1. časť
27
Ready to learn
Lezione 12 - 2. časť
28
Ready to learn
Lezione 13 - 1. časť
29
Ready to learn
Lezione 13 - 2. časť
30
Ready to learn
Lezione 14. - 1. časť
31
Ready to learn
Lezione 14. - 2. časť
32
Ready to learn
Lezione 15 - 1. časť
33
Ready to learn
Lezione 16 - 1. časť
34
Ready to learn
Lezione 16 - 2. časť
35
Ready to learn
Lezione 17 - 1. časť
36
Ready to learn
Lezione 18 - 1. časť
37
Ready to learn
Lezione 18 - 2. časť
38
Ready to learn
Lezione 19 - 1. časť
39
Ready to learn
Lezione 20 - 1. časť
40
Ready to learn
Lezione 21 - 1. časť
41
Ready to learn
Lezione 22 - 1. časť
42
Ready to learn
Lezione 22 - 2. časť
43
Ready to learn
Nepravidelné slovesá - volere, potere, dire
44
Ready to learn
Číslovky
45
Ready to learn
Predložky
46
Ready to learn
Dormire, Capire
47
Ready to learn
Fare, andare
48
Ready to learn
Colori - Farby
49
Ready to learn
Privlastňovacie zámená
50
Ready to learn
Sapere, Venire
51
Ready to learn
Dovere, Dare + Proffesioni
52
Ready to learn
Lezione 23
53
Ready to learn
Lezione 24
54
Ready to learn
Lezione 25 - 1. časť
55
Ready to learn
Lezione 25 - 2. časť
56
Ready to learn
Lezione 26
57
Ready to learn
Lezione 27
58
Ready to learn
Lezione 28
59
Ready to learn
Lezione 29
60
Ready to learn
Lezione 30
61
Ready to learn
Alzarsi
62
Ready to learn
Bere
63
Ready to learn
Andarsene, uscire,
64
Ready to learn
Kurz A1 Modulo 1
65
Ready to learn
Kurz A1 Modulo 2
66
Ready to learn
Kurz A1 Modulo 4