Level 1
Level 2

16 - 26


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
continuar creciendo
blijven stijgen
el inmigrante
de immigrant
pasar el rato
de tijd verdrijven
divertirse
zich amuseren, zich vermaken
prohibir
verbieden
el maestro jamonero
de keurmeester van de ham
curar
laten drogen
variar
variëren
el cuchillo jamonero
speciaal mes voor het snijden van ham
exigir
eisen
uniforme
gelijkvormig