Level 1 Level 3
Level 2

16 - 30


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hectic
възбуден, трескаво оживен
invention
изобретение, откритие
glee
радост, ликуване, веселие;
satisfaction
задоволство
fed
отегчен, преситен
perform
изпълнявам, извършвам, представям, играя
mortgage
ипотека, ипотекирам
issuance
излизане, издаване; публикуване;пускане; изтичане, извиране; изход, резултат, край.
yield
добив, доход, печалба, реколта, производство, продукция
expiry
изтичане (на срок)
tangible and intangible assets
материални и нематериални активи
asset-stripping
закупуване на компания или фирма с цел бързата разпродажба на всичките ѝ производствени мощности и авоари
asset
предимство, придобиване
charity
благотворимост
silly
глупав