Level 23 Level 25
Level 24

346 - 360


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
borrow
заемам
commodity
предмет на потребление, стока
equity
справедлив иск, чиста стойност на имущество
foreclosure
възбрана
futures
срочна сделка, стока за бъдеща доставка
lender
заемодател
probate
легализирам
torch
факел горелка
compound
сложе,съединение, смес,съставям ,смесвам
stuck
остана
barking
лай, лаене, обелване на кора
statement
твърдение, официален отчет
pledge
залог
withdrawal
оттегляне, отнемане
utilise
използувам, служа си с