Level 25 Level 27
Level 26

376 - 390


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
fluctuate
варирам, колебая се
beneficiary
наследник (по завещание); плодоползвател
fraud
измама, измамник, позьор
strike
удрям, сключвам
solution
решение
convinient
удобен
enhance
повишавам, усилвам, увеличавам (качества, стойност, репутация и пр.); покачвам, повишавам (цени); подчертавам, откроявам, правя да изпъкне
vessel
кораб, съд
inhibitor
инхибитор, забавител
digestive
храносмилателен
fungus
гъба
prolonged
продължителен
association
асоциация, сдружение
liability
отговорност; 2. дълг, задължение; 3. предразположение
POSTPONEMENT
отлагане, отсрочване