Level 40 Level 42
Level 41

601 - 615


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
devise
измислям, изнамирам, изобретявам ,създавам
intrusion
проникване,влизане без покана, появяване без покана, досаждане, внедрена скала
huge
огромен
appear
появявам се, виждам с,е струва ми се, излизам от печат
rumour
слух, мълва
allege
твърдя, заявявам
staged
борсов спекулант, следя, наблюдавам
fluttering
пляскам (с криле), пърхам, прехвръквам (за птица), нося се из въздуха (за лист и пр.)
stunning
1. зашеметяващ, слисващ, шокиращ 2. поразително красив, очарователен, разкошен, смайващ
array
съставям списък на съдебни заседатели 3
ridiculous
смешен, за смях, нелеп, абсурден
patently
явно
vineyard
лозе
leak
изтичам, процеждам се
glue
лепя, залепвам (to, on), слепвам