Level 2
Level 1

Wymowa j. niderlandzkiego


37 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
/v/
zapis w NL: v – wymawiane jak polskie w
/w/
zapis w NL: w – „dwuwargowe w”; zawsze dźwięczne! Brzmi mniej więcej jak dźwięk pomiędzy polskimi 'W' oraz 'Ł'
/ŋ/
zapis w NL: ng oraz 'n' przed 'k', 'g' i 'ch' – tylnojęzykowe n jak 'n' w polskim 'bank'
/ɡ/
zapis w NL: g – jak polskie g – występuje w niderlandzkim wyłącznie w wyrazach obcego pochodzenia np. game, goal
/x/
zapis w NL: g, ch – wymawiane jak polskie ch lub bardziej „charcząco”. W niektórych dialektach g może być wymawiane dźwięcznie.
/h/
zapis w NL: h – wymawiane inaczej niż polskie h/ch – przydech (lekkie h wymawiane z rozluźnionym gardłem i krtanią, powietrze przepływa swobodnie)
/ʃ/
zapis w NL: sj (w wyrazach obcych także sh, ch) – wymawiane pomiędzy polskimi sz oraz ś
/tʃ/
zapis w NL: tsj (w wyrazach obcych także ch) – wymawiane między polskimi cz oraz ć
/dʒ/
zapis w NL: dzj (w wyrazach obcych także dj, j) – wymawiane między polskimi dż oraz dź
/c/
zapis w NL: tj, dj w zdrobnieniach – wymawiane podobnie do polskiego ć
/ɑ/
zapis w NL: a w zamkniętych sylabach – bardziej zaokrąglone od polskiego a, odrobine zbliża się do o
/aː/
zapis w NL: a w otwartych sylabach lub aa – długa wersja polskiego a
/ɛ/
zapis w NL: e w zamkniętych, akcentowanych sylabach – dokładnie tak jak polskie e
/eː/
zapis w NL: e w otwartych sylabach, é lub ee – długi dźwięk między polskim e oraz i
/ə/
zapis w NL: nieakcentowane e, przedrostki be-, ge-, er-, ver-, i w końcówce -ig, -lijk /lək/ oraz -elijk /ələk/ – podobne do polskiego e, ale wymawiane bez otwierania ust na boki, wszystkie ruchome części jamy ustnej i gardła pozostają w pozycji spoczynkowej
/ɪ/
zapis w NL: i w sylabach zamkniętych (nielicząc -isch) (zapisywane też jako y w zamkniętych sylabach w wyrazach obcego pochodzenia) – wymawiane jak polskie y
/i/
zapis w NL: ie, i w isch, i w sylabach otwartych (czasem zapisywane i lub y w wyrazach obcego pochodzenia – sylaby otwarte) – wymawiane jak polskie i
/iː/
zapis w NL: ie przed r (w wyrazach obcego pochodzenia jako y lub i) – wymawiane jak polskie i, ale dłużej
/ɔ/
zapis w NL: o w sylabach zamkniętych – wymawiane dokładnie tak jak polskie o
/oː/
zapis w NL: o w sylabach otwartych lub oo – wymawiane jako długi dźwięk między polskimi o oraz u
/u/
zapis w NL: oe – wymawiane dokładnie jak polskie u
/uː/
zapis w NL: oe przed r (także ui w wyrazach obcych np. cruise) – wymawiane jak polskie u, ale dłużej
/ʏ/
zapis w NL: u w sylabach zamkniętych – wymawiane jak polskie y, ale z ustami zaokrąglonymi do u
/y/
zapis w NL: u w sylabach otwartych lub uu – wymawiane jak polskie i, ale z ustami zaokrąglonymi do u
/yː/
zapis w NL: uu przed r lub u + r + samogłoska – wymawiane jak polskie i, ale z ustami zaokrąglonymi do u oraz dłużej niż polskie samogłoski
/øː/
zapis w NL: eu – wymawiane jak polskie y, ale długo oraz z ustami zaokrąglonymi do u
/ɛi/
zapis w NL: ei lub ij – wymawiane jak polskie ej, ale z ustami mocno otwartymi w dół (szczęka nisko opada). W Holandii może przybierać formę dźwięku pośredniego między polskimi aj oraz ej
/œy/ lub /ʌy/
zapis w NL: ui – wymawiamy ej z ustami zaokrąglonymi do u; w Holandii wymawiamy najpierw krótkie niderlandzkie a, a potem uu
/ɑu/
zapis w NL: au, auw, ou, ouw – podobnie do polskiego au w wyrazie auto, przy czym 'a' jest bardziej zaokrąglone i zbliżone odrobinę do o
/ɔi/
zapis w NL: oi – jak polskie oj
/ɑi/
zapis w NL: ai – podobnie do polskiego aj, przy czym 'a' jest bardziej zaokrąglone i zbliżone odrobinę do polskiego o
/iu/
zapis w NL: ieuw – jak polskie ił
/yu/
zapis w NL: uw – najpierw wymawiamy i z ustami zaokrąglonymi do u, a potem polskie Ł
/ui/
zapis w NL: oei – jak polskie uj
/eːu/
zapis w NL: eeuw – najpierw wymawiamy długi dźwięk między e oraz i, a następnie polskie Ł
/oːi/
zapis w NL: ooi – najpierw wymawiamy długi dźwięk między o oraz u, a następnie polskie J
/aːi/
zapis w NL: aai – wymawiamy aj z długim a