Level 2
Level 1

[A1] 60 podstawowych słów


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
be
być
live
mieszkać; zamieszkiwać
do
wykonywać; robić; czynić
make
produkować; robić (w szczególności; gdy tworzymy lub produkujemy coś nowego)
have
mieć; posiadać
get
dostawać; otrzymywać (coś od kogoś) (synonim: receive)
give
dawać; podarować
want
chcieć
need
potrzebować; wymagać (synonim: require)
keep
zostawać (w jakimś stanie); utrzymywać (np. porządek gdzieś)
become
stać się; zostać (synonim: get)
can
móc; umieć; potrafić (np. pomagać; grać na pianinie)
yes
tak
no
nie (używane jako odpowiedź negatywna)
please
proszę
sorry
przepraszam
and
i (np. w "on i ona"); oraz
or
lub; albo; czy ("to lub tamto"; "to czy tamto")
but
ale; lecz
this
ten (zwykle o przedmiocie w zasięgu naszych rąk)
these
te (zwykle o przedmiotach w zasięgu naszych rąk)
that
tamten; tamta; tamto (zwykle o przedmiocie poza zasięgiem naszych rąk)
those
tamte (zwykle o przedmiotach poza zasięgiem naszych rąk)
who
kto
what
co
where
gdzie
when
kiedy; gdy
why
dlaczego; czemu
which
który; która; które
whose
czyj; czyja; czyje
how
jak
how much
ile (używane z rzeczownikami niepoliczalnymi)
how many
ile (używane z rzeczownikami policzalnymi)
how long
jak długo
any
żaden (w zdaniach z zaprzeczeniami); którykolwiek
anybody
nikt (w zdaniach z zaprzeczeniami); ktokolwiek (synonim: anyone)
anything
nic (w zdaniach z zaprzeczeniami); cokolwiek
anywhere
nigdzie (w zdaniach z zaprzeczeniami)
all
wszystkie; wszyscy
none
żaden; ani jeden
very
bardzo
than
niż (słowo używane przy porównaniach)
only
tylko; jedynie; wyłącznie (synonim: just)
just
tylko; zaledwie (synonim: only; simply)
even
nawet
as
jak; tak jak (np. "jak widzisz"; "jak zwykle")
as
jako
like
tak jak; jak; podobnie
such
taki; podobny
from
z (skądś); od (czegoś)
to
do; na
for
dla
by
przez (kogoś; coś) (np. napisany przez kogoś)
with
z (kimś; czymś)
without
bez (kogoś; czegoś)
of
z; ze (np. większość z nich)
in
w (we wnętrzu czegoś)
other
drugi; ten drugi (np. but)
another
inny; innym (np. "innym razem")
if
jeśli; jeżeli