Level 14 Level 16
Level 15

[A1] Liczby


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zero
zero (cyfra)
one
jeden
two
dwa
three
trzy
four
cztery
five
pięć
six
sześć
seven
siedem
eight
osiem
nine
dziewięć
ten
dziesięć
eleven
jedenaście
twelve
dwanaście
thirteen
trzynaście
fourteen
czternaście
fifteen
piętnaście
sixteen
szesnaście
seventeen
siedemnaście
eighteen
osiemnaście
nineteen
dziewiętnaście
twenty
dwadzieścia
twenty-five
dwadzieścia pięć
thirty
trzydzieści
forty
czterdzieści
fifty
pięćdziesiąt
sixty
sześćdziesiąt
seventy
siedemdziesiąt
eighty
osiemdziesiąt
ninety
dziewięćdziesiąt
hundred
sto
two hundred
dwieście
thousand
tysiąc
million
milion (1 000 000)
billion
miliard (1 000 000 000)