Level 15 Level 17
Level 16

[A2] Liczebniki porządkowe i kolejność


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
order
kolejność (synonim: sequence)
previous
poprzedni; wcześniejszy
next
kolejny; następny (np. rozdział)
last
ostatni
in order
w kolejności; po kolei
respectively
odpowiednio (w wymienionej kolejności)
first
pierwszy
second
drugi
third
trzeci
fourth
czwarty
fifth
piąty
sixth
szósty
seventh
siódmy
eighth
ósmy
ninth
dziewiąty
tenth
dziesiąty
eleventh
jedenasty
twelfth
dwunasty
thirteenth
trzynasty
fourteenth
czternasty
fifteenth
piętnasty
sixteenth
szesnasty
seventeenth
siedemnasty
eighteenth
osiemnasty
nineteenth
dziewiętnasty
twentieth
dwudziesty
twenty-first
dwudziesty pierwszy
hundredth
setny
thousandth
tysięczny