Level 17 Level 19
Level 18

[B1] Nawyki i zwyczaje


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
custom
nawyk; przyzwyczajenie (synonim: habit; praxis; practice)
habit
nawyk; przyzwyczajenie (synonim: custom; practice; praxis)
good habit
dobry nawyk
bad habit
zły nawyk
become a habit
stać się nawykiem
change a habit
zmienić nawyk
get used to sth
przyzwyczaić się do czegoś; oswoić się z czymś (synonim: get used to doing sth)
be used to sth
być przyzwyczajonym do czegoś (synonim: be accustomed to sth)
tendency
tendencja; skłonność
practice
sposób postępowania; zwyczaj (synonim: custom; praxis)
principle
zasada; reguła (moralna; wewnętrzne przekonanie; że coś jest właściwe bądź nie)
catch yourself doing sth
złapać się na robieniu czegoś (zdać sobie sprawę; że się coś robi)
predict
przewidywać (synonim: call for sth)
predictable
przewidywalny
adapt
przystosowywać się; dostosowywać się
be against sth
być sprzecznym z czymś (z zasadami; z tradycją)
prejudice
uprzedzenie