Level 18 Level 20
Level 19

[A2] Podobieństwa, różnice, popularność


58 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
similar
podobny (synonim: alike)
alike
podobny; taki sam (synonim: similar)
the same
ten sam; taki sam
similar to sth
podobny do czegoś
related to sth
powiązany z czymś
remind sb about sth
przypominać komuś o czymś
compare
porównywać
comparison
porównanie
in comparison to sth; in comparison with sth
w porównaniu do czegoś; w porównaniu z czymś
identical
identyczny
difference
różnica (synonim: dissimilarity)
different
inny
equal
równy
opposite
przeciwieństwo
relative
względny; relatywny
relatively
relatywnie; stosunkowo; względnie
scale
skala
distinguish
odróżniać; rozpoznawać (synonim: tell apart; differentiate)
tell apart
odróżniać (synonim: distinguish)
variety
różnorodność; rozmaitość (synonim: diversity)
diversity
różnorodność; rozmaitość (synonim: variety)
normal
zwykły; normalny
ordinary
zwyczajny (synonim: usual)
typical
typowy (synonim: classic)
classic
klasyczny; typowy (synonim: typical)
classical
tradycyjny; klasyczny
unique
unikalny; unikatowy
rare
rzadki (synonim: uncommon)
uncommon
rzadki (synonim: rare)
occasional
okazjonalny; sporadyczny
common
pospolity; powszechny; zwykły
plain
zwyczajny; prosty
usual
zwykły; zwyczajny (synonim: ordinary)
unusual
niezwykły; niespotykany
special
specjalny; wyjątkowy
exception
wyjątek
exceptional
wyjątkowy; wybitny (synonim: outstanding; superior)
essential
niezbędny; podstawowy
unnecessary
niepotrzebny; zbędny
vital
niezbędny; decydujący; istotny; żywotny
crucial
decydujący; rozstrzygający (synonim: critical)
urgent
pilny; naglący
minor
drobny; niewielki; drugorzędny
major
ważny; znaczny; główny
popular
popularny
popularity
popularność
fame
sława (synonim: celebrity)
famous
sławny; słynny
be famous for sth
słynąć z czegoś
well-known
powszechnie znany; dobrze znany
little-known
mało znany
unknown
nieznany
leading
czołowy; wybitny
prominent
znaczący; wybitny; czołowy
attention
uwaga; zainteresowanie (synonim: attn.)
recognition
uznanie; bycie rozpoznawalnym
praise
wychwalać; pochwalać
attract
przyciągać (np. ludzi; zainteresowanie)