Level 1 Level 3
Level 2

[A1] Aktywność i działanie


55 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
act
działać; przystępować do działania
action
akcja; działanie
activity
aktywność; działanie; zajęcie
happen
wydarzyć się; zdarzyć się (synonim: occur)
occur
wydarzyć się; wystąpić; pojawić się (synonim: happen)
event
wydarzenie; zdarzenie
start
zacząć (synonim: begin)
begin
zacząć (robienie czegoś) (synonim: start)
finish
skończyć (robienie czegoś)
ready
gotowy
open
otwarty (nie zamknięty; np. drzwi)
close
zamykać (synonim: shut)
closed
zamknięty (synonim: shut)
shut
zamknięty (synonim: closed)
use
użycie; użytek
break
zakończyć; zatrzymać; przerwać (np. monotonię; cykl produkcji) (synonim: interrupt)
interrupt
przerywać; przeszkadzać (synonim: break)
pass
przeminąć; minąć (o czasie)
go on
dziać się dalej; iść do przodu (synonim: continue)
continue
kontynuować; wznawiać (synonim: carry on; proceed)
carry on
kontynuować (synonim: continue; proceed)
proceed
kontynuować; przejść dalej (synonim: continue; carry on)
repeat
powtarzać
want to do sth
chcieć coś zrobić
drop sth
dać czemuś spokój; porzucić coś
create
stworzyć; tworzyć
complete
ukończyć; skończyć; zakończyć (synonim: accomplish; achieve)
completed
skończony; ukończony
play
bawić się; grać
sing
śpiewać (piosenkę)
break
rozbić; połamać (np. krzesło na drobne kawałki)
cut
rozcinać; ciąć (np. nożem; nożyczkami)
mark
ślad; plama; skaza; znamię
tear
drzeć; rozdzierać
tear sth up
podrzeć coś (na kawałki)
pack
pakować; zapakować (np. jedzenie; towar)
wrap
zawinąć; owinąć
hang
wisieć
stick
wbijać; wtykać; wpychać
spread; spread out
rozkładać; rozłożyć; rozpościerać się
arrange
zorganizować; planować; aranżować
check
sprawdzać; kontrolować
make sure
upewnić się (synonim: make certain)
care
ostrożność; uwaga
careful
ostrożny (synonim: cautious)
cautious
ostrożny (synonim: careful)
carefully
ostrożnie
take part in sth
brać w czymś udział (synonim: participate in sth; partake)
in sth
brać w czymś udział (synonim: take part in sth; partake)
join sth
przyłączyć się do czegoś
absent
nieobecny (np. w pracy; na lekcji)
present
obecny (np. w pracy; na lekcji)
adventure
przygoda
experience
przeżycie; doznanie; doświadczenie
explore
badać; eksplorować