Level 21 Level 23
Level 22

[A1] Położenie i kierunki


92 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
here
tutaj
there
tam
at
w; przy
on
na (na powierzchni czegoś)
in front of
przed (np. "stojący przed czymś")
behind
z tyłu; za
next to
obok; przy (synonim: beside)
between; in between
pomiędzy; między
over
nad; ponad (synonim: above)
above
nad; powyżej; u góry; wysoko (synonim: over)
under
pod (czymś) (synonim: below; beneath; underneath)
below
pod (czymś) (synonim: under; beneath; underneath)
into
do (np. wrzucić coś do czegoś)
towards
w kierunku; w stronę
beside
obok (czegoś); koło (czegoś); przy (czymś) (synonim: next to)
around
wokół; dookoła
along
wzdłuż (synonim: alongside)
through
na wskroś; przez (np. drzwi) (synonim: across)
across
przez (synonim: through; over)
aside
na bok; na boku; z boku
against
o coś (np. opierać się)
top
góra (górna część czegoś; np. ubrania)
bottom
dół (dolna część czegoś)
front
front; przód
ahead
z przodu; przed kimś
back
tył; tylna część (synonim: rear)
rear
tył; tylna część (synonim: back)
ahead
naprzód; do przodu (synonim: forward)
forward
naprzód; do przodu (synonim: ahead)
backwards
za siebie; do tyłu; wstecz
back
z powrotem
direction
kierunek
up
w górę
down
w dół
left
w lewo
right
w prawo
upper
górny (znajdujący się powyżej czegoś)
lower
dolny; niższy (znajdujący się poniżej czegoś)
bottom
najniższy; dolny
inside
wewnątrz
outside
na zewnątrz; na dworze (nie w środku)
underneath
pod; poniżej (synonim: beneath; below; under)
beneath
pod; poniżej (synonim: underneath; below; under)
beyond
za (czymś); po drugiej stronie (czegoś) (syn: behind)
straight on; straight ahead
prosto (przed siebie)
beginning
początek; rozpoczęcie
at the beginning
na początku
end
koniec (np. jakiegoś wydarzenia; spotkania; opowieści)
at the end
na końcu; pod koniec
finish
finisz; koniec
tip
koniuszek; czubek (synonim: end)
near
blisko; niedaleko (o odległości w przestrzeni) (synonim: close)
far
daleko
close
bliski; pobliski; niedaleki (synonim: near)
near
bliski; pobliski (położony niedaleko)
distant
daleki; odległy (synonim: faraway; far)
faraway
daleki; odległy (synonim: distant; far)
nearby
pobliski
around
w pobliżu; w okolicy
middle
środek
centre
centrum; środek (np. jakiegoś obszaru; miejsca)
middle
środkowy
central
środkowy; centralny (np. część miasta)
space
miejsce (na coś konkretnego) (synonim: room; place)
room
miejsce (synonim: space)
place
miejsce (lokalizacja; obszar) (synonim: space)
spot
miejsce (np. w którym spędzamy czas)
location
lokalizacja; położenie (synonim: situation)
position
pozycja
point
punkt (miejsce) (synonim: pt.)
distance
odległość
apart
w oddaleniu; daleko od siebie
at home
w domu
at school
w szkole
at the front
z przodu; od frontu
at the back
z tyłu (na zewnątrz)
in the room
w pokoju
in the street
na ulicy
in Warsaw
w Warszawie
in the picture
na obrazku
in the foreground
na pierwszym planie
in the middle
w środku
in the background
w tle
on the left
po lewej
on the right
po prawej
opposite
naprzeciwko (np. siedzieć naprzeciwko kogoś)
sit on a chair
siedzieć na krześle
sit in an armchair
siedzieć w fotelu
north
północ (kierunek)
south
południe (kierunek)
west
zachód (kierunek)
east
wschód (kierunek)