Level 22 Level 24
Level 23

[B2] Położenie i kierunki


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
arrow
strzałka (pokazująca kierunek)
interior
wnętrze (synonim: the inside)
internal
wewnętrzny (np. dokument w firmie)
exterior
część zewnętrzna; zewnętrzna strona
external
zewnętrzny
northern
północny
southern
południowy
western
zachodni
eastern
wschodni
vertical
pionowy; ustawiony pionowo
horizontal
poziomy; ułożony poziomo; horyzontalny
upside down
do góry nogami
back to back
plecami do siebie
in the vicinity of sth
w pobliżu czegoś; w sąsiedztwie czegoś