Level 23 Level 25
Level 24

[B1] Pozwolenia i zakazy


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
allow
pozwalać; zezwalać (synonim: permit)
permit
pozwalać; zezwalać (synonim: allow)
let sb do sth
pozwolić komuś coś zrobić (synonim: allow sb to do sth; permit sb to do sth)
allow sb to do sth
pozwolić komuś coś zrobić (synonim: let sb do sth; permit sb to do sth)
permit sb to do sth
pozwolić komuś coś zrobić (synonim: let sb do sth; allow sb to do sth)
permission
pozwolenie
ban
zakaz (synonim: prohibition)
prohibition
zakaz (synonim: ban)
banned
zakazany (synonim: prohibited; forbidden)
prohibited
zakazany; zabroniony (synonim: banned; forbidden)
obtain
uzyskać; otrzymać (np. pozwolenie) (synonim: get)
be able to do sth
być w stanie coś zrobić; móc coś zrobić
be able to afford sth; can afford sth
móc sobie na coś pozwolić
duty
obowiązek (synonim: obligation)
have a duty to do sth
mieć obowiązek coś zrobić
sense of duty
poczucie obowiązku
obligation
zobowiązanie; obowiązek (synonim: duty)
obliged to do sth
czuć się zobowiązanym do zrobienia czegoś
responsibility
obowiązek; odpowiedzialność
require sth
wymagać czegoś
involve doing sth
wymagać zrobienia czegoś; wiązać się ze zrobieniem czegoś
involve sth
obejmować coś; dotyczyć czegoś
consent
zgoda (czyjeś pozwolenie na coś)
with sb's consent
za czyjąś zgodą
enable sb to do sth
umożliwiać komuś zrobienie czegoś
admit
wpuścić (pozwolić komuś wejść gdzieś)
admittance
wstęp; pozwolenie na wejście dokądś
attend sth
być obecnym na czymś; uczestniczyć w czymś
declare
oświadczyć; oznajmić; ogłosić (coś oficjalnie)
declaration
oświadczenie; deklaracja (o sytuacji; planie działania)